Klavírní pedagogika (B0215A310036)

Studijní program: Klavírní pedagogika (B0215A310036)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, pedagogika

Náplň programu/oboru:
Program je realizován Katedrou klavírní interpretace. Za dobu své existence vzdělal řadu odborníků v této oblasti a během svého vývoje dospěl k formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické i praktické předměty ve vzájemné obsahové provázanosti. Pedagogové teoretických předmětů mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni reflektovat praktické poznatky v teoretické výuce. Absolventi prokazují následující: - specifické znalosti a dovednosti v oblasti klavírní pedagogiky včetně předškolního věku - hluboké znalosti v oblasti klavírních škol historických i současných, metodiky, dějin a literatury nástroje - praktickou znalost a interpretační dovednosti v oblasti instruktivního repertoáru oboru včetně čtyřručního - pokročilé principy pedagogické práce - orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie - ovládají základní specifika práce s dětmi s LMD a se vzdělávacími potřebami žáků se zdravotními handicapy - uvědomují si etický rozměr své činnosti

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.8.2032

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Požadavky pro konkrétní programy a specializace na https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/pozadavky-k-prijimacimu-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 29. 1. - 5. 2. 2024, informace o 2. kole na stránkách fakulty, nově akreditovaný program Pedagogika klavírní hry 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 11. 2023, 2. kolo Hra na strunné nástroje 16. 6. 2024, nově akreditovaný program Pedagogika klavírní hry 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta
Telefon: 542 591 605
Web: http://hf.jamu.cz/
E-mail: 5412@post.jamu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok 12 600 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia, 2 800 Kč za další studijní program, poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví individuálně

Koleje: http://astorka.jamu.cz/

Menza: http://astorka.jamu.cz/