Plasma Physics and Physics of Thin Films (P0533D110035)

Studijní program: Plasma Physics and Physics of Thin Films (P0533D110035)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, fyzika, technické a IT obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium je zaměřeno na řešení základních problémů z oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů a fyziky tenkých vrstev, které vznikají při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Tyto materiály (zejména amorfní a nanostrukturní nitridy a oxidy) jsou připravovány nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu. Jedná se především o magnetronové a mikrovlnné výboje pracující v kontinuálním nebo pulzním režimu.Studenti provádí pod vedením svého školitele intenzivní vědecký výzkum v laboratořích katedry fyziky nebo na jiném tuzemském či zahraničním pracovišti, s kterým katedra fyziky spolupracuje. Během prvních dvou let doktorského studia skládá zkoušky z tří povinných odborných předmětů: Fyzika výbojového plazmatu (1.roč.), Fyzika povrchových vrstev a jejich charakterizace a Plazmové technologie pro depozici vrstev a modifikaci povrchů (2.roč.) a z angličtiny. Tyto tři odborné předměty určují obsah státní doktorské zkoušky na konci druhého ročníku studia.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. NSZ SCIO MAT/OSP od září 2022 do 1. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 2. 5. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Telefon: 377 632 010
Web: http://www.fav.zcu.cz/
E-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html