Dogs, Cats and Pet Animal Diseases (P0841A340006)

Studijní program: Dogs, Cats and Pet Animal Diseases (P0841A340006)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: veterinářství, ostatní přírodovědné, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Zájemcům o doktorský studijní program umožňuje FVL čtyřleté prezenční nebo kombinované studium ve vybraných 7 doktorských studijních programech, které se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Úspěšným absolventům doktorského studijního programu je udělován titul "doktor" (Ph.D.).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024, nutná rezervace na https://fvl.vetuni.cz/Den-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. - 13. 6. 2024, Bc. 10. 6. 2024. Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024, případné 2. kolo 19. 7. 2024. Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
Telefon: 541 562 444
Web: https://fvl.vetuni.cz/
E-mail: sitavancovaa@vfu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých dalších započatých šest měsíců 12 000 Kč. https://www.vfu.cz/cz/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.vfu.cz/studium/ubytovani-koleje/index.html