Economic Data Analysis (N0588A050001)

Studijní program: Economic Data Analysis (N0588A050001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Tento studijní program je určen pro studenty, kteří chtějí pracovat s daty. Studenti se učí zpracovávat, získávat data, analyzovat a komentovat je. Studenti budou pracovat se specializovanými ekonometrickými a statistickými programy. Absolventi oboru mohou pracovat ve strategických, analytických a výzkumných odděleních komerčních a centrálních bank, národních i mezinárodních statistických institucích, konzultačních firmách, marketingových agenturách, velkých firmách a státních institucích. Studijní program má dvě specializace, studenti si vybírají specializaci v průběhu prvního semestru: Data Analysis and Modelling a Official Statistics.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 26. ledna 2024 https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. test OSP NSZ SCIO, váhy Verbální: váha 0,3; Analytický: váha 0,7. Možnosti prominutí u programu AI, IMS a MME. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2023 - květen 2024, možnost absolvovat test zdarma 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/