Letecká a kosmická technika - 2 specializace (N0716A270003)

Studijní program: Letecká a kosmická technika (N0716A270003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: strojařina, doprava

Náplň programu/oboru:
Specializace Stavba letadel, Technologie provozu letadlové a letištní techniky. Cílem dvouletého akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Letecká a kosmická technika, který je koncipován se dvěma specializacemi, je studentům poskytnout pokročilé vzdělání v oblasti letectví. Program nabízí dvě specializace, a to STL-Stavba letadel a TLT-Technologie provozu letadlové a letištní techniky. Student v oblasti konstrukčního inženýrství se setkává s jednotlivými disciplínami fyziky (aerodynamika a mechaniky letu), konstrukčními pravidly a postupy pro návrh letadel (atmosférických či kosmických) a je proveden jednotlivými soustavami letadlové techniky. V rámci specializace STL-Stavba letadel je detailně seznámen s projektováním letounů, postupy pro aerodynamické analýzy, výpočty vlastností, stanovením zatížení a pevnostní analýzou. Je schopen navrhnout některé soustavy letounu a analyzovat spolehlivost soustav. Studenti specializace TLT-technologie provozu letadlové a letištní techniky jsou zaměřeni na technické a provozní zařízení letišť, jsou obeznámeni s problematikou řízení leteckého provozu, ekonomikou a jsou schopni řídit údržbu letounů a hodnotit stav letounů v provozu. V rámci studia se studenti seznámí i s anglickou leteckou terminologií a projdou patřičnou jazykovou přípravou. V rámci zpracování diplomové práce jsou povinni pod odborným dohledem zpracovat technické řešení inženýrského problému. Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu Letecká a kosmická technika je vychovávat odborně erudované absolventy, kteří dokáží nacházet uplatnění v daných oblastech technické praxe nebo na postech především technicky orientovaných firem v ČR, popř. v zahraničí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere

Obsah přijímaček:
Bc. písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Program PDS navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí a podrobnosti: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/