Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (P0719D110004)

Studijní program: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (P0719D110004)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: strojařina, fyzika

Náplň programu/oboru:
Prohlubte znalosti z fyzikálních věd a inženýrství. Vytvořte tak „most“ mezi fyziky, konstruktéry a technology. Naučíte se používat metody současné fyziky pro řešení problémů v oblasti aplikované optiky, fyziky povrchů, nanostruktur a mikromechaniky materiálů. Při výzkumu budete využívat nejmodernější zařízení Středoevropského technologického institutu v Brně (CEITEC). A samozřejmě absolvujete dlouhodobý pobyt na zahraniční univerzitě nebo instituci, třeba na TU Wien, Weizmann Institute, nanoGune San Sebastian, University of Sttutgart nebo ETH Zürich. A budete podílet na spolupráci s předními high-tech firmami, nejen v ČR. Po dokončení studia budete připraveni na vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumných institucích nebo na univerzitách. Můžete zaujmout vysoké pozice v high-tech firmách či v týmech, které se v rámci moderního trendu souběžného inženýrství zabývají vývojem nových výrobků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.10.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere

Obsah přijímaček:
Bc. písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Program PDS navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí a podrobnosti: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/