Podniková ekonomika a management (N0413A050053)

Studijní program: Podniková ekonomika a management (N0413A050053)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Jedná se o dvouletý magisterský studijní program, který navazuje na předchozí bakalářské studium ekonomického směru (nejlépe podnikohospodářského zaměření). Tento studijní program vychází z druhé etapy původního pětiletého magisterského studijního programu realizovaného na Fakultě ekonomické ZČU.Navazující magisterské studium zahrnuje především vyšší podíl teoretických, ekonomických i metodologických disciplín. Důraz je kladen na osvojování tvůrčích přístupů, na sdílení a hodnocení informací prostřednictvím výpočetní techniky, na hlubší chápání interdisciplinárních souvislostí, zejména v úzké návaznosti na projektové a technické disciplíny, na kooperaci a řízení týmové práce. V průběhu studia má student možnost zvolit jedno ze tří studijních zaměření: 1. Podniková ekonomika, 2. Management podniku,V závěru studia student koná státní zkoušky (z ekonomie a státní zkoušku odbornou spojenou s obhajobou diplomové práce). Obsah odborné státní zkoušky vychází z předmětů zvoleného studijního zaměření.Pozn.: Studium zaměření Finanční řízení a účetnictví je určeno pro studenty prezenčního studia s dobrou znalostí anglického jazyka. Výuka probíhá v anglickém jazyce (přednášky, semináře, zkoušky, vypracování a obhajoba diplomové práce). Studenti ostatních studijních zaměření si mohou volit jednotlivé předměty přednášené v anglickém jazyce jako předměty doporučené výběrové.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.7.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 1. (Cheb) a 30. 1. 2024 (Plzeň) https://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=5075

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Telefon: 377 633 011
Web: https://www.fek.zcu.cz/
E-mail: vjohanko@fek.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html