Historie (B0222A120028)

Studijní program: Historie (B0222A120028)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studijního programu Historie je především naučit studenty základním znalostem a dovednostem vedoucím k samostatnému a kritickému poznávání minulosti a poskytnout jim na bakalářské úrovni vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti v celé její šíři (od starověku do 20. století), tedy vybudovat širokou vzdělanostní strukturu, a pomoci jim zvládnout praktické i teoretické návyky a dovednosti. Během studia se studenti naučí pracovat s prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým faktům a procesům. Budou rovněž připraveni jak pro možné navazující studium v rámci navazujícího magisterského studijního programu, tak pro odbornou činnost v historických a obecně kulturních institucích. Pozornost je ve studijním programu věnována rovněž jazykové kompetenci studentů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze světových a českých dějin, filozofie, dějin umění a všeobecného politického a kulturně historického přehledu. Podrobnosti https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 31. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Telefon: 377 635 011
Web: www.ff.zcu.cz
E-mail: kohouto@ff.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html