Humanitní studia (B0288A100006)

Studijní program: Humanitní studia (B0288A100006)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Humanitní studia je vychovat absolventy se schopnostmi tázání, kritického myšlení, reflexe, interpretace, kritiky a pojmové přesnosti; a se znalostmi základů dějin filozofie i systematické filozofie, českých dějin v evropském kontextu, moderních dějin, a dalších humanitních disciplín, zejm. religionistiky, estetiky, etiky a dějin umění. Nad rámec standardní koncepce humanitních studií obsahuje tento studijní program důraz jednak na kulturní dějiny s přesahem do dějin a teorie umění, jednak na fenomén nových informačních a komunikačních technologií, a to nejen jako nového nástroje pro práci v uvedených disciplínách, ale rovněž jako předmětu zkoumání ve vztahu k proměně vnímání člověka i společnosti v kontextu těchto nových technologií. To se odráží ve dvou základních odborných zaměřeních studijního plánu, kterými jsou: · Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví a · Humanitní studia pro informační společnost s ohledem na společenskou poptávku je studijní plán doplněn rovněž tradičním odborným zaměřením · Humanitní studia pro učitelství základů společenských věd

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.1.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky prověřující všeobecný kulturní přehled a studijní předpoklady. Zejména ověřuje schopnost práce s česky psaným odborným textem – porozumění textu, jeho rozbor a výklad, včetně ověření znalosti českého jazyka. Podrobnosti https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Telefon: 377 635 011
Web: www.ff.zcu.cz
E-mail: kohouto@ff.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html