Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360006)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360006)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Tříleté kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních a vyšších zdravotnických škol v oboru zdravotní sestra, všeobecná sestra, ženská sestra, dětská sestra, sestra pro intenzivní péči, setra pro psychiatrii, kteří pracují v oboru a jsou registrováni jako všeobecná sestra dle zákona č. 96 z roku 2004. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU. Samostatné řízení a poskytování ošetřovatelské péče v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních, v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči. Absolventi získají kompetenci k provádění činností v oblasti předcházení nemocem, podpoře a udržení zdraví. Ve spolupráci s lékařem se podílejí na prevenci, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.Charakteristika profese absolventa a možnosti uplatnění vycházejí ze stávající platné legislativy se zaměřením na splnění požadavků EU.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 12.6.2024

Obsah přijímaček:
Vědomostní test biologie člověka, 50 otázek. Podrobnosti https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. - 13. 6. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 377 633 710
Web: http://fzs.zcu.cz
E-mail: stnova@fzs.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html