Design a užitá tvorba - více specializací (N0212A310010)

Studijní program: Design a užitá tvorba (N0212A310010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Design nábytku a interiéru, Fashion design, Keramický design, Produktový design, Environmentální design pro architekturu

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023 https://www.fdu.zcu.cz/cs/Faculty/OpenDay.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. kolo elektronická portfolia do 30. 11. 2023, talentová zkouška 9. - 11. 1. 2024. Informace o navazujícím magisterském studiu a více informací o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 11. 2023. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu i více informací o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Telefon: 377 636 712
Web: http://fdu.zcu.cz/
E-mail: fdu@fdu.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: ZČU má ze zákona (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) povinnost vybírat poplatky za studium. Kromě zákona o vysokých školách to upravuje i směrnice rektora 19R/2013. ZČU v současnosti vybírá pouze poplatky za delší studium. Výše poplatků v akademickém roce 2023/2024 je stanovena v rozhodnutí rektora č. 7R/2023 na 27 942 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. Více zde https://studentskeotazniky.zcu.cz/cs/nech-si-poradit/poplatky-za-studium/

Koleje: https://www.skm.zcu.cz/cs/Dormitory/

Menza: https://www.skm.zcu.cz/cs/Canteen/