Teorie a praxe divadelní tvorby (P0215D310003)

Studijní program: Teorie a praxe divadelní tvorby (P0215D310003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Podmínkou přijetí k doktorskému studiu v oboru teorie a kritiky je úspěšné ukončení magisterského studia dramatického umění v oboru teorie a kritiky, případně dramaturgie, režie, scénografie a herectví; s ohledem na další prokazatelné aktivity související s dramatickým uměním se mohou o přijetí ucházet i absolventi magisterského studia dalších (zejm. filologických a uměleckých) oborů univerzit a samozřejmě i ostatních fakult vysokých uměleckých škol.Doktorské studium teorie divadelní tvorby slouží dalšímu rozvíjení původní kvalifikace zvlášť úspěšných absolventů uvedených oborů, kteří jsou schopni samostatné a soustavné teoretické reflexe a už prokázali své teoretické či/a umělecké schopnosti v praxi. Způsob studia vyplývá z individuálních studijních plánů odvíjejících se od námětu disertační práce, jejíž původní teoretický či umělecký a teoretický přínos není možný bez studia zvoleného námětu v souvislostech přesahujících její speciální (umělecké či teoretické) zaměření směrem k příslušným kontextům a jejich teoretické reflexi. Individuální plány zahrnující příslušné předměty studované na divadelní i dalších (domácích i zahraničních) fakultách; výzkumná činnost konaná v jejich rámci se stává součástí činnosti vědecko–výzkumného pracoviště DAMU.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.3.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Konzultační dny RDČD 21. 10. 2023, RDALD, HALD 9. 12. 2023, HZATP 1. 3. a 3. 4. 2024, P 26. 1. 2024, DV 24. 11. 2023, TKDT 15. 3. 2024, HČD 21. 10. 2023, 4. 11. 2023 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2/

Obsah přijímaček:
https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Telefon: 234 244 211
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/