Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005)

Studijní program: Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Zatímco bakalářské studium má za cíl poskytnout komplexní řemeslnou výbavu v jednotlivých oborech a je třeba ho chápat jako plně dostačující pro vstup do navazující divadelní praxe, magisterské studium je vědomou volbou studenta pokračovat ve studiu se záměrem rozvíjení vlastního uměleckého výzkumu. Nový studijní program nahrazuje dosavadní čtyři obory (Režie ALD, Dramaturgie ALD, Scénografie ALD, Herectví ALD) a organicky je integruje do jednoho programu - Alternativní a loutkové divadlo, který má posílit tendenci vytvářet společné týmy a napomáhat i výraznější vyhraněnosti jednotlivých budoucích tvůrců, jakožto komplexních autorských osobností. Absolvent magisterského programu je schopen zcela samostatné autorské inovativní divadelní práce, zvládá praktické otázky realizace a chápe společenský dopad své tvorby. Je schopen být součástí tvůrčího týmu, v němž každý svými specifickými dovednostmi spoluvytváří podhoubí pro zrod nového divadelního jazyka. Klíčovým oborovým předmětem je Hledání stylu, probíhající formou ateliérové výuky. Jednotlivé ateliéry budou vypsány na základě výsledků přijímacích zkoušek.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 2.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 11. 2024 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-skolniho-roku-1/

Obsah přijímaček:
https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Telefon: 234 244 211
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/