Hospodářská politika (B0311A050002)

Studijní program: Hospodářská politika (B0311A050002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Program vám poskytne kvalitní základ a širší přehled v teoretické i aplikované ekonomii. Získané znalosti budete moci dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání. Při studiu získáte znalosti o možnostech a limitech hospodářské politiky. Naučíte se také analyzovat a předvídat ekonomický vývoj, zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Veškeré poznatky budete navíc chápat z pohledu současného i historického vývoje. Naučíte se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy. Nejde nám zde totiž jen o teorii – studium je zaměřené také na praktickou analýzu a diskusi nad historickými i aktuálními událostmi, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Naučíte se samostatně analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy. Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 2. 2024 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
TSP, možnosti prominutí http://www.econ.muni.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni-do-bc-studia

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: www.skm.muni.cz - sekce Ubytování

Menza: www.skm.muni.cz - sekce Stravování