VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Adiktologie (5345V022)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (P5345)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Lékařské

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce. Absolvent doktorského studijního programu v oboru adiktologie získává komplexní vzdělání, jehož cílem je dosažení (i) transdisciplinární výzkumné excelence v identifikaci jednotlivých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a závislostní chování, (ii) pokročilé znalosti a dovednosti o klinické práci v oboru adiktologie a (iii) teoretický vhled do veřejno-zdravotní problematiky v oboru adiktologie. Absolvent doktorského studijního programu získává hluboké porozumění oboru adiktologie a jeho ukotvení v teorii, politice a jejích intervencích, a to v rámci studia závislostního chování a jeho rizikových faktorů z transdisciplinární perspektivy. Kombinace třech pilířů studia poskytla absolventům programu expertízu v transdisciplinárním adiktologickém výzkumu aplikovaném na klinické evaluace a hodnocení efektivnosti veřejno-zdravotních politik. Díky tomu jsou absolventi programu dobře připraveni na potřeby praxe v oboru vědy a výzkumu, stejně jako na expertní pozice ve veřejném i v soukromém sektoru. Jejich transdisciplinární východiska jim umožňují spolupracovat s kolegy z celé řady disciplín, komunikovat výsledky svého výzkumu manažerům a decision-makerům na mezi-resortní úrovni, a ujímat se vedoucích pozic na vysokém stupni odbornosti. Absolvent doktorského studijního programu adiktologie je schopen provádět pokročilé výzkumné metody, které umožňují rozšíření znalostí transdisciplinárního oboru adiktologie prostřednictvím identifikace nových faktorů rizikového prostředí a jejich významu pro rozvoj škodlivého užívání návykových látek a závislostního chování. V rámci své výzkumné práce dokáže absolvent doktorského studijního programu adiktologie: provést hloubkovou rešerši literatury na dané téma a zpracovat ji pro potřeby výzkumu a výuky; vytvořit nezávislý výzkumný design pro aplikovaný výzkum v oboru adiktologie a realizovat výzkumnou studii; publikovat výsledky výzkumu v domácím a zahraničním odborném periodiku a v dalších typech odborných výstupů; vyučovat studenty na pregraduální úrovni, prezentovat výsledky jeho práce na workshopech, konferencích a odborných setkáních; vyhodnotit nova paradigmata a jejich přínos v oblasti užívání návykových látek a závislostního chování a jejich dlouhodobý dopad a využití; nezávislé vyřešení komplikovaného etického dilematu a kreativní práce a využití jejich výsledků; dokáže komunikovat výsledky své práce směrem k odbornému publiku na domácí a mezinárodní úrovni (alespoň v jednom cizím jazyce); dokáže naplánovat další vzdělávací aktivity a strategie v této oblasti a dlouhodobě plánovat zdroje financování pro praktickou práci a pro výzkum.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 7.1.2023

Den otevřených dveří, poznámka: 7. 1. 2023 https://www.lf1.cuni.cz/harmonogram-ak-roku

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 15. 6. 2022, magisterské studium 16. 6. 2022, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a magisterské programy do 28. 2. 2022, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Telefon: 224 964 201
Fax: 224 915 413
Web: http://www.lf1.cuni.cz
E-mail: jana.zaspalova@lf1.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 000 Kč všeobecné lékařství, 53 500 Kč zubní lékařství, bakalářské programy 34 500 Kč za semestr. Podrobnosti https://www.lf1.cuni.cz/poplatky

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit