VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Historická sociologie (P0314D250001)

Studijní program: Historická sociologie (P0314D250001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Historická sociologie je unikátním studijním programem, který lze studovat v ČR pouze na FHS UK. Cílem tohoto programu je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou vysokoškolskou přípravu. Cílem studijního programu je takovou odbornou přípravu zajišťovat, zároveň také přispívat k rozvoji badatelské činnosti v dané oblasti. Historickou sociologii nelze chápat jen jako nějaké hybridní spojení historie a sociologie. Je to obor vycházející z předpokladu, že jeho obecným předmětem je historická, časoprostorově determinovaná sociální realita. Přijetí tohoto předpokladu má důsledky jak pro teorii tohoto oboru, tak i pro jeho výzkumné strategie, neboť obojí má být orientováno nejen na analýzu přítomnosti, nýbrž i blízké a vzdálenější minulosti. V souladu s touto premisou tedy nelze historickou sociologii definovat jako speciální historickou nebo sociologickou disciplínu, nýbrž jako specifickou, interdisciplinárně orientovanou teoretickou a metodologickou perspektivu, jež je relevantní jak pro oblast základního výzkumu, tak i pro specializované výzkumné programy. Je to obor, který se výrazným způsobem zaměřuje na dlouhodobé sociální procesy, jakož i na analýzu rozdílů a podobností sociálních fenoménů v různých dějinných obdobích. Tematické směřování SP přibližuje ilustrativním způsobem odborný časopis Historická sociologie (Karolinum, Scopus), který je od roku 2009 redakčně zajišťován pracovištěm historické sociologie FHS UK. Historická sociologie má blízko jak k oboru sociologie, tak i k historickým vědám; má s nimi řadu společných či podobných konceptů, teoretických orientací, metodologických přístupů i výzkumných otázek, avšak není na ně – ani v případě sociologie, ani v případě historie – jednoduše převoditelná. Není to nějaké mechanické spojení dvou oborů, ale specifická badatelská perspektiva a specifický studijní program. Doktorský studijní program historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci – a to zejména analytické a komparativní povahy – v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.6.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 11. a 25. 1., 8. a 22. 2., 8. 3. 2021 online https://fhs.cuni.cz/FHS-2316.html (původně dle harmonogramu 13. 1. https://fhs.cuni.cz/FHS-2440.html)

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna PZ zrušena, odevzdání domácí práce do 28. 5. 2021. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2021, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Telefon: 224 271 465
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit