Farmakognosie a nutraceutika (P0916D080002)

Studijní program: Farmakognosie a nutraceutika (P0916D080002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie

Náplň programu/oboru:
Odborné zaměření SP, které není dosud v ČR realizováno, je experimentálního charakteru a je syntézou dvou oblastí, které jsou v praktické činnosti lékárníka propojeny a úzce spolu souvisí: •farmakognosií – profilovou disciplínou farmacie o léčivech přírodního původu, jejímž úkolem je poznávat zdroje přírodních léčiv (rostliny, mikroorganismy, houby, živočichy) a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné pro léčbu, prevenci nemocí a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně, vysvětlovat biosyntézu biologicky aktivních látek, možnosti a způsoby jejich izolace, identifikace, technologické úpravy a jejich klasifikaci podle účinku. Vedle základů určení struktury musí poukazovat na možnosti parciálně syntetické obměny látek, jejíž výsledkem je požadovaná modifikace nebo změna účinku a zabývat se rovněž rekombinantními technikami, umožňujícími získat z geneticky modifikovaných rostlin léčiva) a •nutraceutiky – velkou skupinou látek přírodního původu, které nemají legislativně charakter léčiva, jsou přítomny v rostlinách, houbách, mikroorganismech a živočiších a tvoří zpravidla součást lidské stravy. Jejich příjmem dochází k ovlivňování fyziologických funkcí (expresi genů), může nastat interakce s podávanými léčivy a dojít k nežádoucím nebo vedlejším účinkům. Mohou mít preventivní vliv na vývoj některých chronických onemocnění. Farmakognosie, která je základem pro produkci fytofarmak jako léčivých přípravků využívá přírodní zdroje, z nichž určitá část je součástí nutraceutik, které jsou základem doplňků stravy jako potravního produktu. Nutraceutika mohou ovlivňovat účinek jak fytofarmak, tak přípravků z chemicky jednotných (syntetických) léčiv. Je žádoucí, aby tento mnohovrstevný fenomén byl podpořen komplexními znalostmi příslušných odborníků. Absolvent je vzdělán ve vybraných vědách farmaceutických (farmakognozie, chemie přírodních látek, jejich získání a analýze, systematice fytofarmak a nutraceutik, biotechnologických postupech produkce, racionální tvorbě, farmaceuticko-klinických aspektech a toxicitě přírodních látek), lékařských (speciální lidská fyziologie, nutrigenomika) a potravinářských (chemie potravin, právní aspekty nutraceutik). Je připraven invenčně řešit vědecké a praktické úkoly od výzkumu, analýzy a získávání přírodních látek, jejich racionální zpracování do fytofarmak a nutraceutik až po farmaceuticko-klinické aspekty a toxicitu těchto látek a jejich vliv ve formě fytofarmak nebo nutraceutik na současně podávaná léčiva a ovlivnění zdraví.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 16.10.2024, 27.11.2024, 11.12.2024, 11.1.2025, 5.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: online 16. 10., 11. 12. 2024, 5. 2. 2025, prezenčně 27. 11. 2024, 11. 1. 2025 https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v cizím jazyce naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 30. 5. - 9. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr.: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html