Archeologie (B0222A120029)

Studijní program: Archeologie (B0222A120029)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program poskytuje solidní teoretické, metodologické a faktografické základy oboru archeologie jako součásti historických věd. Jeho cílem je, aby absolvent získal důkladné znalosti archeologické teorie a metod, systematiky archeologických pramenů Čech a Moravy ve středoevropském kontextu, porozuměl možnostem a limitům archeologického poznání minulosti na základě hmotných pramenů a orientoval se v základních okruzích otázek týkajících se problematiky sídlení, získávání obživy a výroby, rituálních projevů včetně pohřbívání a úrovně technologických znalostí v pravěku, středověku a novověku Čech a Moravy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.3.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z archeologie (především Čech), historie a zeměpisu. Podrobnosti https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Telefon: 377 635 011
Web: www.ff.zcu.cz
E-mail: kohouto@ff.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html