Archeologie (N0222A120036)

Studijní program: Archeologie (N0222A120036)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem navazujícího studia archeologie je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni samostatně pracovat v oboru archeologie, budou ovládat jeho teoretické a metodologické základy, rozumět archeologickým pramenům a budou připraveni provádět jejich analýzu, syntézu a interpretaci v širokém historickém kontextu. Důraz je při studiu kladen na osvojení systému archeologických pramenů, na návyk samostatného vzdělávání, myšlení a realizaci výzkumné činnosti s důrazem na prohlubování znalostí v oblasti teorie a metodologie oboru. V souladu s dlouhodobým výzkumným směřováním plzeňské katedry archeologie se kromě širšího přehledu v disciplíně v domácím a evropském kontextu soustřeďuje studijní program na dvě užší profilace, které odpovídají moderním badatelským trendům, ale vycházejí také vstříc potřebám poznání a ochrany historického dědictví. První specializace je zaměřena na archeologii krajiny a stavebního prostředí (nemovité památky) a druhá na materiální kulturu (movité artefakty). Tuto profilaci doplňuje diachronně koncipovaná volba zaměření na jednotlivá období (specializace na archeologii pravěku, středověku, novověku a modernity). Studijní program připravuje posluchače k působení v paměťových, vzdělávacích, výzkumných a akademických institucích, ale také např. v oblasti veřejné správy, a to na pozicích, kde je vyžadován magisterský stupeň vzdělání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Telefon: 377 635 011
Web: www.ff.zcu.cz
E-mail: kohouto@ff.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html