Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (N0231A090012)

Studijní program: Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (N0231A090012)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: jazyky, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
V první řadě si během studia tohoto v České republice unikátního oboru prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o vzájemných vlivech němčiny a češtiny, jazykové politice v českých zemích nebo ztvárnění Čechů a Němců v literatuře a filmu, ale seznámíš se také např. se základy odborného překladu. Své znalosti a schopnosti si můžeš prohloubit i během zahraničního studijního pobytu na našich partnerských univerzitách v Německu a dalších evropských zemích. Zároveň ti nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých odborných praxí v českých, německých a rakouských organizacích, ve kterých získáš cenné zkušenosti pro svou budoucí práci a kariéru. Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia dva magisterské tituly (český Mgr. a německý M.A.), můžeš v České republice v rámci oboru germanistika získat pouze u nás, a sice ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Díky němu se bezproblémové uplatníš i V německy mluvících zemích. Budeš germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru. Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře. v případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu Německá literatura (V přípravě Německá filologie) nebo i V jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/