Dopravní a manipulační technika (P0719D270005)

Studijní program: Dopravní a manipulační technika (P0719D270005)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava, ostatní technické, technické a IT obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na dopravní stroje a manipulační prostředky pro manipulaci s kusovými předměty a sypkými hmotami v hlubinných dolech, povrchových lomech, v metalurgických, energetických a úpravárenských provozech, ve strojírenském průmyslu a závodech na zpracování odpadů. Zahrnuje rovněž studium vlastností a chování sypkých materiálů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.9.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PD 13. - 16. 5. 2024, případné 2. kolo 7. - 11. 8. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024, případné 3. kolo 26. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/