Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (N0215A310016)

Vysoké školy>Akademie múzických umění v Praze>Divadelní fakulta>Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Studijní program: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (N0215A310016)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Předmětem studia není pouze divadelní umění, respektive divadelní kultura a tvorba, ale širší, obecnější pojetí dramatické kultury a tvorby jako autorského veřejného vystupování a jednání. Zkušenostní studium principů jako protiklad utilitárnímu studiu dovedností. Studium pedagogiky psychosomatických disciplin s důrazem na předávání tělových zkušeností.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.3.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Konzultační dny RDČD 21. 10. 2023, RDALD, HALD 9. 12. 2023, HZATP 1. 3. a 3. 4. 2024, P 26. 1. 2024, DV 24. 11. 2023, TKDT 15. 3. 2024, HČD 21. 10. 2023, 4. 11. 2023 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2/

Obsah přijímaček:
https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Telefon: 234 244 211
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/