Podniková ekonomika a management (B0413A050004)

Studijní program: Podniková ekonomika a management (B0413A050004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Při studiu tohoto programu získáte obecné teoretické znalosti i základ všeobecných praktických dovedností týkající se podnikání, podniků a práce manažera. Budete se zabývat nejen fungováním podniku jako celku, ale nahlédnete také detailně do jeho jednotlivých procesů a činností a pochopíte, jak spolu navzájem souvisejí a jak se ovlivňují. Hlouběji pochopíte účel a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Zvládnete provádět analýzy a projektování systémů řízení, včetně využití počítačové techniky a ekonomicko-matematických metod. Osvojíte si také organizačně-právní postupy při zřizování, rozdělování či slučování podniků a společností. Získáte důležité manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti nebo všeobecné komunikační schopnosti. Zvládnete efektivně vést porady, jednat s lidmi a účinně motivovat spolupracovníky. Budete také schopni aplikovat obecné metody odborné práce. Budete se umět vyjadřovat odborně písemně i ústně nejen v češtině a angličtině, ale i v dalším světovém jazyce, který si vyberete. Naučíte se také odpovídajícím způsobem vyhledávat a vyhodnocovat data, interpretovat statistiky, vysvětlit a předvídat základní vztahy mezi veličinami. A to nejen v podniku, ale i v hospodářství ČR, potažmo ve světě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 2. 2024 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
TSP, možnosti prominutí http://www.econ.muni.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni-do-bc-studia

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: www.skm.muni.cz - sekce Ubytování

Menza: www.skm.muni.cz - sekce Stravování