Zemědělské biotechnologie (N0811A370023)

Studijní program: Zemědělské biotechnologie (N0811A370023)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Náplň programu/oboru:
Biotechnologie jsou dynamicky se rozvíjejícm oborem. Vzhledem k šíři a významu biotechnologií a vzhledem k jejich rychlému rozvoji jsou ale kladeny vysoké nároky na vědecko-výzkumné zázemí, intelektuální úroveň, úroveň teoretické a odborné připravenosti pracovníků v biotechnologických provozech. Navazující magisterský program Zemědělské biotechnologie je přímým pokračováním bakalářského studijního programu Zemědělské biotechnologie realizovaného na ZF JU. Během studia studenti nabydou znalosti z molekulární biologie, genomiky, genového inženýrství, rostlinných, živočišných a potravinářských mikrobiologií. Volbou předmětů se dále orientují na problematiku speciální genetiky a šlechtění rostlin a živočichů, biotechnologických metod používaných ve šlechtění rostlin a zvířat. Ovládají i biostatistické a bioinformatické metody. Při studiu je pozornost věnovaná i prohloubení jazykových znalostí a studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáž. Absolventi jsou připraveni akademickou dráhu, pro praktickou práci v biotechnologických provozech, vědeckou práci se zaměřením na molekulární biologii a biotechnologie a pro doktorské studium pro další rozvíjení badatelských schopností.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/