Energetika (B0713A070005)

Studijní program: Energetika (B0713A070005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: strojařina, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Studijní obor zajišťuje v návaznosti na obecné teoretické základy strojního inženýrství disciplíny energetického a procesního inženýrství. Studenti jsou seznámeni s hydraulickými a tepelnými pochody v tepelných strojích a zařízeních a se strojními komponenty používanými v energetice a procesních technologiích. Jedná se zejména o stavbu kotlů, tepelných turbín a výměníků tepla, chemický a potravinářský průmysl, dále o technologické jednotky snižujících dopad provozu těchto zařízení na životní prostředí. Posluchači získají základní zkušenosti s měřením a řízením uvedených technologií, se základy ekonomiky investic a legislativou tohoto oboru a s výrobou, rozvodem a užitím energie. Závěrečná bakalářská práce je zadávána buď z oboru energetického inženýrství (EU) nebo z oboru procesního inženýrství (ÚPEI) na základě zájmu studentů a vypsaných témat.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere

Obsah přijímaček:
Bc. písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Program PDS navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí a podrobnosti: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky

Termín přihlášek: 11.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/