Archivnictví a spisová služba (B0322A120006)

Studijní program: Archivnictví a spisová služba (B0322A120006)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Chcete poznávat staré písemnosti, proniknout do jejich obsahu, chcete se stát správci písemného kulturního dědictví? Nebo se chcete dozvědět více o samotnému stádium vzniku dokumentů v současných institucích? Pak máte možnost přihlásit se do studijního programu Archivnictví a spisová služba. V něm si osvojíte tři základní skupiny informací. První je zaměřena na archivnictví, jakožto jeden ze segmentů péče o kulturní dědictví, v tomto případě převážně písemné, a spisovou službu, která se týká vlastní správy dokumentů v rozličných institucích, z kterých potom výběrem přechází část do archivu trvalého uložení. Druhou oblastí potom jsou pomocné vědy historické a dějiny správy, které jsou nutným předpokladem pro správné čtení, porozumění a interpretaci archiválií, stejně jako pro jejich vhodné zařazení do kontextu vývoje administrativy toho kterého období. Třetí skupinou informací je potom korpus českých dějin, který umožní propojovat nabyté znalosti z výše uvedených oblastí s celkovým dějinným vývojem.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Samostatný plán: Motivační pohovor. Sdružené studium: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti http://ff.ujep.cz/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/