Veterinary Medicine (M0841A340002)

Studijní program: Veterinary Medicine (M0841A340002)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 6

Zaměření: veterinářství, ostatní přírodovědné, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Fakulta veterinárního lékařství (FVL) je jedinou univerzitní institucí tohoto typu v České republice. Má ve veterinárním vzdělávání dlouholetou tradici - je přímou pokračovatelkou Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla založena již v roce 1918. V posledních letech prošla fakulta rozsáhlou modernizací spojenou s výstavbou nových klinických výukových pracovišť. Byla opakovaně úspěšně hodnocena mezinárodní evaluační komisí a je zařazena na prestižní seznam evropských veterinárních fakult splňujících všechna mezinárodní kritéria pro vzdělávání. Fakulta poskytuje mezinárodně akceptované veterinární vzdělání v oboru diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí všech druhů zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Výuka ve studijním programu Veterinární lékařství je realizována v českém a anglickém jazyce. Vedle našich studentů zde studují také posluchači ze Slovenska, Izraele, Švédska, Norska, Německa, Kypru, Velké Británie, Francie, Malty, Ruska, Ukrajiny, Libanonu a dalších zemí. Na fakultě je tak bohaté tvůrčí internacionální prostředí. Studium je šestileté (12semestrové). Úspěšným absolventům studia na FVL je udělován titul "doktor veterinární medicíny" (MVDr.).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024, nutná rezervace na https://fvl.vetuni.cz/Den-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. - 13. 6. 2024, Bc. 10. 6. 2024. Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024, případné 2. kolo 19. 7. 2024. Informace o doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
Telefon: 541 562 444
Web: https://fvl.vetuni.cz/
E-mail: sitavancovaa@vfu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých dalších započatých šest měsíců 12 000 Kč. https://www.vfu.cz/cz/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.vfu.cz/studium/ubytovani-koleje/index.html