Teoretické právní vědy (P0421D220001)

Studijní program: Teoretické právní vědy (P0421D220001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: právo

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je především prohloubení teoretických znalostí z oblasti občanského práva v jeho nejširších souvislostech vyplývajících z jeho nové kodifikace, a to tak, aby byl absolvent schopen občanskoprávní problémy samostatně analyzovat nejen de lege lata, ale též de lege ferenda. Na tomto základě si absolvent též osvojí základy samostatné vědecké a pedagogické práce. Absolvent se bude moci uplatnit zejména v akademické sféře, ať již jako samostatný vědecký pracovník, anebo též jako pracovník pedagogický. Díky svým hlubokým teoretickým znalostem bude schopen se na vysoké odborné úrovni uplatnit rovněž v legislativní i aplikační praxi, zejména jako zpracovatel legislativních předloh, soudce, advokát nebo notář či exekutor. Jeho jazyková vybavenost mu umožní uplatnit se i v rámci mezinárodní styků, zejména na poli vědy či právní praxe. Získané vzdělání a na jeho základě nabyté dovednosti a znalosti absolvent uplatní u zaměstnavatelů, jakými jsou vysoké školy, vědecké ústavy, případně (nebude-li působit jako osoba samostatně výdělečně činná) též orgány veřejné moci (především soudy) anebo i zaměstnavatelé ve strukturách EU.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. fakultní, 30. 1. 2024 univerzitní https://www.fpr.zcu.cz/cs/den-otevr-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. termíny NSZ SCIO v období prosinec 2023 - květen 2024 včetně on-line formy. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Telefon: 377 637 684
Web: http://fpr.zcu.cz
E-mail: maskovap@fpr.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 26 358 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html