Historická interpretace (B0215A310033)

Studijní program: Historická interpretace (B0215A310033)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit absolventa: - na působení v pozici sólisty, člena nebo vedoucího komorního souboru, člena nebo vedoucího barokního orchestru nebo operního orchestru, člena pěveckého tělesa, korepetitora, pro výuku na ZUŠ a vystupování na koncertních pódiích - na pedagogickou práci využívající širokých znalostí metodiky, pedagogiky a psychologie - s orientací v hudební historii - s jazykovými znalostmi - s orientaci na hudebním a kulturním trhu tak, aby měl předpoklady na samostatnou ekonomickou existenci - se základy a vědomostmi, umožňujícími pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Zdůvodnění potřebnosti: - sólista vystupující s orchestrem nebo na vlastních recitálech nebo s komorním tělesem - hráč barokního, divadelního nebo komorního orchestru - vedoucí nebo člen komorních souborů - pedagog ZUŠ

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.4.2031

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Požadavky pro konkrétní programy a specializace na https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/pozadavky-k-prijimacimu-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 29. 1. - 5. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 11. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta
Telefon: 542 591 605
Web: http://hf.jamu.cz/
E-mail: jarosova@jamu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok 12 600 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia, 2 800 Kč za další studijní program, poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví individuálně

Koleje: http://astorka.jamu.cz/

Menza: http://astorka.jamu.cz/