Control of Machines and Processes (P0714D270002)

Studijní program: Control of Machines and Processes (P0714D270002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: strojařina, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Řízení strojů a procesů je zaměřen na problematiku řízení strojů, kterými se rozumí různá výrobní zařízení, jejich uzly, stejně jako seskupení, roboty, autonomní systémy, mechatronické systémy, a řízení procesů, které mohou představovat výrobní technologie v různých oblastech průmyslu, ale také i rozhodovací a řídicí procesy na vyšších úrovních řízení výrobních procesů. Doktorand si prohloubí znalosti jednak v oblasti technických prostředků řízení, kdy v kontextu tématu disertační práce se zaměřuje na řídicí systémy (mikroprocesorové systémy, vestavné systémy, PLC, průmyslové PC), jejich návrh, projektování v rámci řízení strojů a procesů, senzorovou techniku, akční členy včetně hydraulických a pneumatických pohonů, dále rozvíjí své znalosti v oblasti návrhu algoritmů řízení pro různé úrovně hierarchických řídicích systémů zahrnujících logické řízení, spojité a číslicové řízení, vizualizaci procesů, na znalosti analýzy vlastností dynamických systémů, jejich matematického modelování, identifikace a simulace, využití těchto poznatků při syntéze řízení strojů a procesů. Získá praktické zkušenosti se softwarem používaným pro řešení uvedených úloh v návaznosti na téma disertační práce – MATLAB, Simulink, LabView, ANSYS, Fluent a další.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. program Průmyslový design 13. - 16. 5. 2024, 2. kolo 7. - 11. 8. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024, případné 3. kolo 26. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/