Materials Sciences (P0719D270001)

Studijní program: Materials Sciences (P0719D270001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: strojařina, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studia je: • Zabezpečit výchovu graduovaných tvůrčích pracovníků v oblasti fyziky materiálů a materiálových věd pro jejich působení v akademické sféře, ústavech základního a aplikovaného výzkumu a odborech výzkumu a vývoje průmyslových společností. • Umožnit doktorandovi rozvoj talentu k tvůrčím aktivitám a další rozvoj vědecké či inženýrské osobnosti. Zajistit rozvoj jeho schopností zpracovávat vědecké poznatky ve studovaném oboru a oborech souvisejících, a to jak literární, tak vlastní získané teoretickou nebo experimentální prací. • Vytvořit návyky potřebné pro tvůrčí činnost v oblasti materiálových věd a příbuzných oborů a pro komunikaci s vědeckou obcí. • Doktorské studium je primárně zaměřeno na základní výzkum souvislostí mezi strukturou, chováním a vlastnostmi materiálů ve vazbě na parametry jejich přípravy se zaměřením na materiály na bázi kovů, polymerů, a keramiky a jejich kompozitů. • Smyslem výzkumu realizovaného doktorandy je rovněž vývoj nových materiálů, optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti na základě teoretických a výpočetních metod podložených experimenty.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere

Obsah přijímaček:
Bc. písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Program PDS navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí a podrobnosti: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/