Veřejná správa (N0421A220001)

Studijní program: Veřejná správa (N0421A220001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: právo

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní program Veřejná správa navazuje na stejnojmenný bakalářský obor, který je na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni již dlouhodobě úspěšně etablován. Program reaguje na rostoucí nároky na kvalitu a odbornou připravenost pracovníků Veřejné správy – mimo jiné v souvislosti s přijetím tzv. služebního zákona. Nejde přitom jen o získání pokročilých znalostí a dovedností v oboru veřejné správy, ale především o schopnost pracovníků veřejné správy vidět výkon veřejné moci a související procesy v širším odborném procesu – právním, sociálním, ekonomickém, geografickém, politickém a mezinárodním. Nově koncipovaný studijní obor reaguje na aktuální požadavky praxe, která stále více vyžaduje diverzifikovanou, oborově specializovanou kvalifikační přípravu pro různé typy správních aktivit. Vedle generalistického základu v oblasti správních věd je absolvent vybaven i specializovanými znalostmi zaměřenými do správních oblastí, které byly doposud předmětem zájmu pouze okrajově. Uplatnění je široké zejména při výkonu správních funkcí v rámci veřejné nebo státní správy

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. fakultní, 30. 1. 2024 univerzitní https://www.fpr.zcu.cz/cs/den-otevr-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. termíny NSZ SCIO v období prosinec 2023 - květen 2024 včetně on-line formy. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Telefon: 377 637 684
Web: http://fpr.zcu.cz
E-mail: maskovap@fpr.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 26 358 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html