Německá filologie (P0232D090042)

Studijní program: Německá filologie (P0232D090042)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: jazyky, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Celkově získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii oboru „Německá filologie“, a to dle zaměření svého dizertačního projektu buď v oblasti německojazyčné literatury, nebo germanistické jazykovědy. Mimoto se naučíš samostatně vědecky pracovat a rozvineš svou schopnost kritického myšlení i logické argumentace. Budeš umět prezentovat výsledky svého výzkumu jak formou vědeckých publikací, tak příspěvků na vědeckých konferencích v ČR nebo v zahraničí. Uplatnění najdeš všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí daného oboru, zejména pak na vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské a publicistické. Vzhledem ke svému zaměření se můžeš dobře uplatnit v médiích, státní a veřejné správě, ve vzdělávacích institucích nebo v soukromém sektoru. Jako pedagog na VŠ budeš mít ty nejlepší předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.2.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/