VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Contemporary European Cultural History (P0222D120012)

Studijní program: Contemporary European Cultural History (P0222D120012)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského programu Soudobé evropské kulturní dějiny je vědecká příprava odborníků pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do (posouvající se) nejaktuálnější současnosti. Prostorově obor tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Přístup ke zkoumaným/pojednávaným tématům je nadregionální, mezioborový, pokud možno komparativní. Studijní program Soudobé evropské kulturní dějiny se definuje v paradigmatu tradičních i „nových“ kulturních dějin, zahrnujících kulturní aspekty celé společenské reality, resp. bojů o kulturní svrchovanost nebo naopak autonomii ve veřejné sféře. Základem výuky doktorandů je intenzivní seznámení s moderními trendy metodologie (včetně komparatistiky). Na to navazují volitelné kursy kritické aplikace soudobých metod na písemné, orální i hmotné prameny (metody archivního výzkumu, využívání statistických informací včetně kritického zkoumání výzkumů veřejného mínění), dále práce s produkty vysoké i populární kultury (rozhlasové nahrávky, film), i využívání informací z médií a krásné literatury apod. Důraz je kladen právě na interdisciplinaritu, komplementaritu přístupů s cílem získat co nejkomplexnější a nejplastičtější obraz minulosti.) Studijní program Soudobé evropské kulturní dějiny je v ČR zatím jediný historický obor, který výslovně tematizuje kulturní soudobé dějiny, nadto na evropské rovině. Kulturní komponenta je dnes vnímána jako podstatný aspekt celé řady oblastí historiografie. Hovoří se nejen o „nových kulturních dějinách“, ale např. také o „nových politických dějinách“, tj. o otázkách politicky konotovaných bojů o kulturní dominanci nebo naopak autonomii atd. Pro možnost zkoumat a interpretovat tyto stránky dějinného procesu musí ale adept získat spolehlivé metodologické zázemí, faktografickou oporu a pokud možno i praktickou, studentskými projekty a workshopy ověřenou zkušenost. Program je koncipován tak, aby byl absolvent připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci příslušné oblasti teoretického zájmu oboru a schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.9.2023


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 11. a 25. 1., 8. a 22. 2., 8. 3. 2021 online https://fhs.cuni.cz/FHS-2316.html (původně dle harmonogramu 13. 1. https://fhs.cuni.cz/FHS-2440.html)

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna PZ zrušena, odevzdání domácí práce do 28. 5. 2021. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2021, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Telefon: 224 271 465
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit