Directing of Devised and Object Theatre (8203T068)

Studijní program: Dramatic Arts (N8203)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
The Master in Directing for Alternative and Puppet Theatre offers advanced studies in the practice of theatre-making with a twofold focus: learning the process of devising a theatre performance from scratch, with a strong emphasis on a visuality of expression. Students will learn to create theatre performances with strong visual, spatial, object and media (low tech) aspects,, as well as working in other related performance forms such as scenographic installations, sound performances, and other types of performances with strong visual and spatial dramaturgy. The process will be based in devising techniques: creating thematic, conceptual, and/or documentary projects that are not based in pre-written plays, but are created mainly through the process of rehearsing, often as collaborative work of the whole creative team. Students will learn to work with variety of authentic, found, and created material: poetry, images, fragments of plays, songs, historical events, personal stories, scientific findings, common knowledge, pop culture etc. Students will further learn a conceptual approach to research and development of materials, creating specific performance structures (in the sense of narrative, space, and relationship to audience), for specific material, and proposing new ways for audience to perceive/experience the performance to provide the students with skills to become independent authors.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 2.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 11. 2024 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-skolniho-roku-1/

Obsah přijímaček:
https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Telefon: 234 244 211
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/