školy dle zaměření

školy dle typu

Vysoké školy Jihočeský kraj

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

BUDOVA_VS_22071
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Žižkova tř. 1632/5b, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

BUDOVA_VS_22054
Soukromé vysoké školy

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068, 397 01  Písek Rektor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c.

MBA

VŠTE ČB MBA (MBA)

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: