školy dle zaměření

školy dle typu

Vysoké školy Ústecký kraj

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_141254
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Akademická 409, 411 55  Terezín Rektor: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský