Veřejné vysoké školy stavebnictví bakalářské v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích