Článek vedení 5 soukromých vysokých škol medailon duben 2011

Pět rozhovorů s vedením soukromých vysokých škol

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Metropolitní univerzity Praha, Ing. Marek Beránek, ředitel Unicorn College, doc. RNDr. Josef Benda, CSc., prorektor Bankovního institutu vysoké školy a prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu, odpovídali na naše otázky k soukromým vysokým školám a vývoji vysokého školství. Rozhovor si můžete přečíst také v dubnovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ (zdarma si jej stáhnete zde).

Dveře

Dny otevřených dveří veřejných vysokých škol

Chystáte se přihlásit na vysokou školu? Rozhodně doporučujeme získat o ní co nejvíce informací. Výbornou možností je využít Dnů otevřených dveří, kde si můžete nejen prohlédnout prostory, ale především komunikovat přímo s pedagogy příslušné fakulty, kteří Vám budou osobně k dispozici. Uchazeči o studium budou seznámeni s nabídkou studijních oborů, jejich charakteristikou a studijním plánem pro akademický rok 2010/11. S sebou domů si odnesete informační brožuru nebo informační leták.

Abyste si mohli udělat co největší představu o vybrané fakultě, přiložili jsme navíc i internetové stránky každé z nich. Najdete zde veškeré potřebné podrobnosti – podmínky pro přijetí ke studiu, jak podat přihlášku, informace o přijímacím řízení apod.

Aktualizace k jednotlivým vysokým školám pravidelně provádíme v adresáři VŠ, který najdete na portále www.VysokeSkoly.com. Doporučujeme Vám uvedené stránky denně sledovat – dozvíte se mnoho podnětných, praktických a důležitých informací.

Věříme, že Vám nabízené informace budou ku prospěchu.

Banka

Finacování studia formou půjček nebo bankovních účtů

Program vlády České republiky podporuje větší otevřenost vysokoškolského vzdělání pro zájemce ze sociálně nižších vrstev obyvatelstva. O systému půjček byla vypracována tzv. Bílá kniha, která mimo všech změn, ke kterým by mělo za současné vlády dojít, popisuje i systém garantovaných půjček na vzdělávání. Jelikož však tento vládní návrh ještě nebyl předložen (s účinností se počítá od roku 2009), nabízíme vám současné možnosti, jak financovat své vzdělání s pomocí bankovních ústavů.

Vysoká škola: na kolik může přijít?

Zatímco na veřejných vysokých školách se v Česku studuje "zadarmo," školy soukromé si musejí zájemci o vzdělání draze zaplatit. Na kolik přijde studium na soukromé škole? A je ta veřejná opravdu zdarma?

O tom, že student na VŠ musí počítat s nemalými náklady, jste si mohli přečíst ve starším článku. Náklady na bydlení, a stravu ale platí každý, a i učební pomůcky jsou potřebné na soukromé škole stejně jako na veřejné. Co tedy musí studenti zaplatit přímo za to, že studují?

Bez rozdílu školy musejí počítat s poplatkem za přijímací řízení, a také s návaznými náklady při zápisu: karty do knihovny, přehledy přihlášek, vstupní soustředění a podobně.