Vysoké školy ostatní technické bakalářské v Brně

BUDOVA_VS_22046
Státní vysoké školy

Univerzita obrany

BUDOVA_VS_22044
Veřejné vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 2, 662 15  Brno Rektor: MgA. Petr Michálek