školy dle zaměření

školy dle typu

Veřejné vysoké školy medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví v Brně

BUDOVA_VS_22026
Veřejné vysoké školy

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno Rektor: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA