Vysoké školy právo v Praze

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_22047
Státní vysoké školy

Policejní akademie České republiky

Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01  Praha 4 Rektor: brig. gen. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.

BUDOVA_VS_22052
Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s.

Lindnerova 575/1, 180 00  Praha 8 - Libeň Rektor: Dr. Martina Mannová

BUDOVA_VS_338923
Soukromé vysoké školy

Panevropská univerzita, a.s.

Spálená 76/14, 11000  Praha 1 Rektor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

BUDOVA_VS_24833
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola CEVRO

Jungmannova 28/17, 110 00  Praha 1-Nové Město Rektor: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

BUDOVA_VS_22074
Soukromé vysoké školy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Roháčova 1148/63, 130 00  Praha 3 Rektor: Dr. Martina Mannová