Veřejné vysoké školy pedagogika navazující magisterské v Praze

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze