školy dle zaměření

Veřejné vysoké školy v Praze

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22043
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Rektor: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

BUDOVA_VS_22042
Veřejné vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Rektor: Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.

Veřejné vysoké školy

Institut of Postgraduate Education s.r.o. (MBA)

U Habrovky 247/11, 14000  Praha 4 Rektor: