Veřejné vysoké školy strojařina

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

BUDOVA_VS_22045
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01  Jihlava Rektor: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.