Veřejné vysoké školy jazyky

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22029
Veřejné vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně