školy dle zaměření

školy dle typu

Veřejné vysoké školy humanitní a společenské obory

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22043
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Rektor: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

BUDOVA_VS_22042
Veřejné vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Rektor: Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.