Veřejné vysoké školy právo

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.