Vysoké školy zemědělské obory

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22026
Veřejné vysoké školy

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno Rektor: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně