Vysoké školy filozofie

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22050
Soukromé vysoké školy

Anglo-americká vysoká škola, z. ú.

Letenská 120/5, 118 00  Praha 1 Rektor: Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.